Georeminiscencje... geodety z lasu.

Prof. dr hab. inż. Heronim OLENDEREK

Pracownik Wydziału Leśnego SGGW (1963—2012) i Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2013-2021). Autor ponad 260 publikacji z zakresu zastosowań geodezyjnych (geomatycznych) metod badania stanu i zmian środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem lasów, parków narodowych i parków zabytkowych.