JUTRO w nauce i komercjalizacji badań oraz w dydaktyce i umiędzynarodowieniu.

Wydział Geodezji i Kartografii od lat podąża za trendami rozwijającej się gospodarki.
Jest także wyróżniającym się Wydziałem Politechniki Warszawskiej, która uzyskała miano Uczelni Badawczej. Wydział Geodezji i Kartografii będąc w gronie wydziałów Uczelni Badawczej, dąży do coraz większego udziału badań naukowych w obowiązkach jego pracowników działalności Wydziału, a badania i ich komercjalizacja stanowić będą coraz większy udział w budżecie jednostki.

Więcej informacji:

https://www.gik.pw.edu.pl/100lecie/Jutro