Moja droga do geodezji, a w końcu do nawigacji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bolesław ROGOWSKI
Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów w 1966 roku podjął pracę w Katedrze Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Po reorganizacji Wydziału kontynuował pracę w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, zajmując kolejne stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego.