Rok 2021 - ROKIEM JUBILEUSZOWYM

100-lecie powołania Wydziału Geodezji i Kartografii

Szanowni Państwo,

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarszy i najbardziej renomowany akademicki ośrodek geodezyjny w Polsce. Został powołany 100 lat temu Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 30 czerwca 1921 roku pod nazwą Wydziału Mierniczego. Obecnie Wydział liczy 112 pracowników, 1094 studentów, 30 doktorantów i 200 studentów studiów podyplomowych. Studia, na obecnie funkcjonujących trzech kierunkach: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna i Geoinformatyka (oraz do roku 2005 na kierunku Papiernictwo i Poligrafia), ukończyło ponad 10 000 absolwentów. Razem tworzymy wielką społeczność aktywnych i kreatywnych ludzi obecnych w różnych obszarach gospodarki, biznesu, administracji, nauki i działalności społecznej. Profesjonalistów rozsianych po całym świecie połączonych ze sobą wspólnotą czasu i miejsca oraz spuścizną wielu pokoleń wybitnych profesorów.

Rok Jubileuszowy 2021 będzie w całości poświęcony obchodom tej wyjątkowej rocznicy. Chcemy go spędzić z udziałem naszych przyjaciół i sympatyków, studentów i absolwentów, partnerów naukowych i społeczno-gospodarczych. Obchodom towarzyszyć będą liczne wydarzenia naukowe, kulturalne i towarzyskie, a główna uroczystość odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2021 roku. Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w organizację wydarzeń związanych ze 100-leciem Wydziału i wsparcia naszych obchodów. Jestem przekonany, że to wyjątkowe wydarzenie przyniesie nam wiele satysfakcji i dostarczy wielu okazji do wymiany doświadczeń i promocji nowoczesnych rozwiązań.

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta st. Warszawy.

Z poważaniem,
Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni
Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii