Uroczystości Centralne - Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Inauguracja Roku Akademickiego to wydarzenie wyjątkowe w skali roku.

W tym roku Inauguracja jest częścią Uroczystości Centralnych 100-lecia Wydziału.

Uroczystość odbyła się 30 września 2021 r. o godzina 10:00 do Dużej Auli PW.

--------------------------------------

Absolwentów i przyjaciół Wydziału prosimy o zgłaszanie chęci udziału w Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Geodezji i Kartografii PW do dnia 10 września 2021 r. Po tym terminie będziemy się kontaktować z Państwem w celu potwierdzenia uczestnictwa w uroczystości.
Uprzejmie prosimy osoby zaproszone o potwierdzenie udziału oraz rejestrację.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 •     - Hymn Państwowy
 •     - Powitanie Gości
 •     - Wystąpienie Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii (100 lat działalności Wydziału Geodezji i Kartografii PW)
 •     - Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej
 •     - Nagrody JM Rektora PW
 •     - Odznaki honorowe Wydziału Geodezji i Kartografii PW
 •     - Wystąpienia Gości
 •     - Wystąpienia Partnera Strategicznego i Partnerów Platynowych
 •     - Złote dyplomy
 •     - Immatrykulacja
 •     - Wystąpienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
 •     - Nagrody i wyróżnienia Dziekana dla studentów
 •     - Wykład inauguracyjny pt. „Geodezja 4.0 – szanse i wyzwania” wygłoszony zostanie przez dr. inż. Pawła Michalaka
 •     - Gaudeamus

Serdecznie zapraszamy na uroczystość.

--------------------------------------

Partnerami 100-lecia oraz Inauguracji Roku Akademickiego są:

Partner Strategiczny

Partner Platynowy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partnerzy