Wspomninie o studiach na Wydziale ...

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy GAŹDZICKI

Geodeta, pionier rozwoju systemów i infrastruktur informacji geoprzestrzennej w Polsce. Prowadził działalność naukową, edukacyjną, organizacyjną i społeczną, autor około 300 publikacji, profesor Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Delft.