Rada Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2021/2022

23.09.2021
21.10.2021
25.11.2021
16.12.2021
27.01.2022
24.02.2022
24.03.2022
28.04.2022
26.05.2022
23.06.2022
07.07.2022
22.09.2022

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - Kadencja 2020 – 2024

Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni

Prodziekani
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. Uczelni - Prodziekan ds. organizacji i nauki
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Uczelni - Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
dr inż. Tomasz Budzyński - Prodziekan ds. studiów
dr inż. Krzysztof Bakuła - Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej

Profesorowie i doktorzy habilitowani
prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
prof. dr hab. Alina Maciejewska
prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni
dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni
dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni
dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni
dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni
dr hab inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
dr hab. Michał Kruczyk
dr hab. inż. arch. Anna Majewska
dr hab. inż. Tomasz Liwosz
dr hab. inż. Paweł Pędzich

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.
dr inż. arch. Małgorzata Denis
dr inż. Andrzej Głażewski
mgr inż. Iwona Jankowska
dr inż. Joanna Jaroszewicz
mgr inż. Kinga Węzka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Katarzyna Kalinowska
mgr Iwona Kępa
mgr Marta Napiórkowska-Krawczyk

Przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Łukasz Kuzak

Przedstawiciele studentów
Paweł Czernic
Daria Dobrogowska
Julia Dobrowolska
Lena Graba
Aleksandra Karkocha
Karolina Leszczyńska
Arkadiusz Uhlig
Michał Wyrzykowski

Sekretarz Rady Wydziału
mgr Katarzyna Szulczewska