Wydziałowy rzecznik zaufania

Wydziałowy rzecznik zaufania

Decyzją społeczności Wydziału Geodezji i Kartografii w dniu 25 listopada 2020 r. wydziałowym rzecznikiem zaufania został wybrany na kadencję 2020 - 2023
dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
pok. 137, tel.: 22 234 7358
e-mail: jerzy.chmiel@pw.edu.pl

Dyżury wydziałowego rzecznika zaufania
w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się
w piątki w godz. 13.15 – 14.00

W miarę możliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt (e-mail, tel., MS Teams) w celu umówienia spotkania.

Wydziałowy rzecznik zaufania pochodzi z wyboru.

Podstawą prawną działania rzecznika zaufania jest Zarządzenie nr 176 Rektora PW z dnia 22 grudnia 2020 roku  w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w PW.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW rzecznik zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadkach, gdy stronami sporu są:
•    pracownik wydziału - inny pracownik PW,
•    pracownik wydziału - student PW,
•    pracownik wydziału - doktorant PW.