Zapraszamy na stronę

Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Kierunek studiów „Gospodarka Przestrzenna" został utworzony w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Geodezji i Kartografii w roku 2005. Kierunek jest prowadzony przy współudziale kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku akademickim 2009/2010 zostali wypromowani pierwsi absolwenci tego kierunku z dyplomem inżyniera. Kierunek „Gospodarka Przestrzenna" z racji interdyscyplinarnej specyfiki merytorycznie koordynowany jest przez Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, pozostający w strukturach Wydziału Geodezji i Kartografii. Jednostka koordynująca ma charakter naukowo-dydaktyczny. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej oraz w budynku Wydziału Architektury.

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-dydaktycznymi z całego świata. Pracownicy Katedry opracowują ekspertyzy i opinie dla firm i instytucji publicznych. Od wielu lat rozwijana jest współpraca z samorządami potwierdzona licznymi osiągnięciami.

Otwórz zakładkę Współpraca i poznaj naszych partnerów społeczno-gospodarczych.

Zakład regularnie organizuje i bierze udział w wydarzeniach naukowo-badawczych. Od 2013 cyklicznie organizowane są konferencje naukowe popularyzujące badania z zakresu planowania i gospodarowania przestrzenią. Katedra organizuje także seminaria naukowe oraz warsztaty urbanistyczne dla studentów, w tym międzynarodowe warsztaty urbanistyczne, współorganizowane z uczelniami z Francji i Niemiec. 

Otwórz zakładkę "Wydarzenia" i poznaj szczegóły aktualnych i nadchodzących wydarzeń.

Sekretariat:
Pl. Politechniki 1, pok. 303
00-661 Warszawa
tel. +48 (22) 234 59 68

W związku z pracą rotacyjną uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem drogą mailową lub telefoniczną w celu uzyskania informacji dotyczących aktualnych terminów przyjęć Studentów.

e-mail do kontaktu: natalia.miszczyszyn@pw.edu.pl