Kontakt

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
Pl. Politechniki 1, pok. 332
00-661 Warszawa
tel. 22 234 59 68
wojciech.bartoszczuk@pw.edu.pl
 
Sekretariat:

mgr Natalia Miszczyszyn
pok. 303
tel. 22 234 59 68

natalia.miszczyszyn@pw.edu.pl

Aktualizacja strony internetowej:

Mgr inż. Łukasz Kuzak: lukasz.kuzak@pw.edu.pl

Dr inż. Andrzej Szymon Borkowski: andrzej.borkowski@pw.edu.pl