Aktualności

Nagrody Prezydenta Starachowic za najlepszy projekt urbanistyczny 2020

Po raz kolejny Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek nagrodził najlepsze projekty zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych Gminy Starachowice. W tym roku ze względu na stan epidemii niemożliwe było tradycyjne wręczanie dyplomów. Gratulujemy wszystkim laureatom.

Kolejny projekt z dofinansowaniem w ramach konkursu: IDUB against COVID-19

Z przyjemnością informujemy, że projekt ZGPiNSP uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu IDUB against COVID-19. Projekt pod tytułem: "Innovative spatial solutions minimizing the negative effects of the COVID-19 pandemic in conditions of limited social mobility" uzyskał dofinansowanie w kwocie 300 tys. złotych. Kierownikiem projektu jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Gospodarka Przestrzenna w praktyce"

Trwa rekrutacja na cykl 2021/2022 (edycja III) od czerwca 2021 r.

Rekrutacja została przedłużona do 30 czerwca 2021 r. Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.
Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres lukasz.kuzak@pw.edu.pl

Prof. dr hab. Alina Maciejewska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 września 2020 r. odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Panią Prof. dr hab. Alinę Maciejewską.

Wyróżnienie dla absolwentki WGiK w konkursie ERSA (European Regional Science Association)

Barbara Samorek dyplom za pracę magisterską

Jest nam miło poinformować, że absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna mgr inż. Barbara Samorek zdobyła wyróżnienie w I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez European Regional Science Association – Sekcja Polska.

Zapraszamy na nową stronę

Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Nagrody Prezydenta Starachowic dla studentów za najlepszy projekt urbanistyczny 2019

13 czerwca 2019 roku w obecności Pani Dziekan Prof. Aliny Maciejewskiej, Pan Prezydent Marek Materek, wręczył nagrody studentom i jednocześnie autorom najlepszych projektów zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych miasta Starachowice. Studenci oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali nagrody pieniężne.

V edycja konkursu "Zaplanuj swoją przestrzeń"

Rusza kolejna - już piąta edycja konkursu „Zaplanuj swoją przestrzeń”. Wkrótce pojawią się informacje o planowanej dacie otwarcia platformy! Śledźcie naszą stronę i Facebooka!
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zdobądź certyfikat ECDL CAD i EPP GIS

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD. ECDL CAD zaświadcza o poziomie umiejętności dotyczących Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD) dla rysunku dwuwymiarowego. 

EPP GIS to certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości systemów informacji przestrzennej. Oba certyfikaty można zdobyć zdając egzamin w Akredytowanych Laboratoriach Egzaminacyjnych działających na Wydziale Geodezji i Kartografii.

I miejsce w rankingu Perspektyw w 2018 roku dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna

Uprzejmie informujemy, że kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, zajął 1 miejsce w ogólnopolskim rankingu czasopisma Perspektywy.

Projekt NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca

W Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym aktualnie realizowane są Zadania w ramach projektów NERW PW i NERW PW2. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna uhonorowane certyfikatem jakości AESOP

Po dokładnym sprawdzeniu przedstawionych treści programowych i metod nauczania, Program studiów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią prowadzony na Politechnice Warszawskiej został uhonorowany specjalnym wyróżnieniem CERTYFIKAT JAKOŚCI AESOP. Komisja Doskonałości w Edukacji niniejszym oświadcza, że: program spełnia europejskie standardy jakości dla programów studiów w zakresie gospodarki przestrzennej, przedstawione w Karcie AESOP, uzupełnione o aspekty umiędzynarodowienia procesu nauczania. Przyznany certyfikat jest ważny przez okres sześciu lat (2018-2024).