Aktualności

Eksperyment dydaktyczny na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna

Za zgodą Zespołu ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi Politechniki Warszawskiej przeprowadzono innowacyjny eksperyment dydaktyczny na kierunku studiów gospodarka przestrzenna. Wyniki eksperymentu opublikowano na łamach Education Sciences (Q1, CiteScore 2023 = 4.7, Impact Factor 2022 = 3.0). Nauczanie oparte na dociekaniu (IBL) jest jedną z najskuteczniejszych metod nauczania zgodnych z trendem konstruktywizmu. Jej głównym założeniem jest dominująca rola ucznia aktywizowanego poznawczo, który, podobnie jak badacz, ma możliwość stawiania pytań, testowania hipotez i rozwiązywania problemów przy użyciu szerokiego spektrum narzędzi i technik.

Startuje IX edycja konkursu "Zaplanuj Swoją Przestrzeń"!

baner_konkurs_gik

16 maja 2024 r. rusza kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej organizowanego przez Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Badania nad Internetem Rzeczy opublikowane w czasopiśmie z I decyla (TOP10)

BIM_AB

Prace aplikacyjne nad Internetem Rzeczy (IoT, ang. Internet of Things) dra inż. Andrzeja Borkowskiego opublikowano na łamach czasopisma naukowego Journal of Sensor and Actuator Networks (Citescore 2022 = 7.3, Impact Factor 2022 = 3.5). Wykorzystanie mikrokontrolerów i czujników w obiektach budowlanych jest opisywane jako poziom dojrzałości 3B w korzystaniu z BIM (modelowania informacji o obiekcie budowlanym). Firmy projektowe, wykonawcy i operatorzy budynków mogą wykorzystywać rozwiązania IoT do monitorowania, analizowania lub zarządzania procesami. Celem badań było opracowanie taniego rozwiązania IoT oraz zintegrowanie go z modelem BIM. Główny wkład artykułu umożliwia projektowanie, budowę i wykorzystanie tanich obwodów nawet w małych inwestycjach. Rozwiązanie może być modyfikowane o inne typy czujników, rozszerzane o kolejne i implementowane w przedsiębiorstwach.

Wyróżnienia dla pracowników Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

wyróżnienie - Wojciech Bartoszczuk

W dniu 15 listopada 2023 r. w ramach obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom studiów magisterskich na Naszym Wydziale. Podczas uroczystości pamiątkowymi dyplomami nagrodzeni zostali także nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2022/2023 w sposób wyróżniający prowadzili zajęcia dydaktyczne i uzyskali najwyższe wyniki w ramach prowadzonej ankietyzacji. Wśród nich znalazła się liczna reprezentacja pracowników Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Byli to:

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii za pracę dyplomową magisterską dla naszej Dyplomantki

Miło jest nam poinformować, że praca naszej Dyplomatki Pani mgr. inż. Barbary Samorek została nagrodzona w Konkursie Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.  

Autorska periodyzacja i nowe emfatyczne definicje dra inż. Andrzeja Borkowskiego w prestiżowym czasopiśmie BIM

Na łamach Journal of Information Technology in Construction (2023 CiteScore=6.3, IF=4.5, II decyl) opublikowano samodzielny artykuł Pana dra inż. Andrzeja Szymona Borkowskiego z jego autorską periodyzacją i nowymi emfatycznymi definicjami BIM. Journal of Information Technology in Construction jest uznawane za drugie najbardziej prestiżowe czasopismo w świecie BIM (po Automation in Construction).

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej twierdzą, że znaleźli nieznane obozy hitlerowskiego kompleksu Riese w Górach Sowich

Riese

Naukowcy z Wydziału Geodezji i Kartografii PW zbadali teren, na którym podczas II wojny światowej mieściła się filia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen - AL Riese. Ustalono, że w skład hitlerowskiego obozu wchodzi co najmniej 25 miejsc odosobnienia, a także nieznane dotąd filie.

Wizyta Profesora Marca A. Rosena

Marc A. Rosen

W dniu 29.05.2023 roku odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, na którym referat Sustainability through Net-zero Energy Buildings and Communities, wygłosił profesor Marc A. Rosen z Ontario Tech University (Kanada).  W seminarium wzięli udział zarówno pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii  jak i studenci. Sala 309 wypełniona została po brzegi. Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem i po jego zakończeniu wywiązała się dyskusja. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w pracownikami Wydziału. W kameralnej miłej atmosferze był czas na przedstawienie wizerunku Wydziału i Katedry oraz na rozmowę.

Dr inż. Andrzej Borkowski nominowany do nagrody "Nauczyciel Roku"

Dr-inż-Andrzej-Borkowski

Dr inż. Andrzej Borkowski, adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym został nominowany do nagrody w kategorii „Nauczyciel Roku” w ramach Plebiscytu Edukacyjnego. Konkurs organizowany jest przez "Polska Times", i.pl oraz Nasze Miasto. Serdecznie gratulujemy nominacji oraz zachęcamy do oddawania głosów poprzez stronę internetową konkursu. Głosowanie będzie trwać do wtorku, 13 grudnia 2022 r. do godz. 21.

Śledztwo w sprawie zaginionych obozów III Rzeszy. Naukowcy z PW/GiK na tropie zapomnianych obozów pracy projektu "Riese"

W zeszły wtorek, 31.06 br. odbyła się emisja filmu dokumentalnego "Zaginione obozy Trzeciej Rzeszy" zrealizowanego przez RMC Production (przy udziale RMC Films i RMC Découverte) przez reż. Benoît Cressent'a (https://www.youtube.com/watch?v=3r6-qdFD7xY).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Public Value Capture across Europe – International Experience - 23.06.2022

Serdecznie zapraszamy Studentów, Doktorantów i Pracowników Naukowych do udziału w organizowanej przez Wydział międzynarodowej konferencji naukowej: Public Value Capture across Europe – International Experience. Konferencja obędzie się 23 czerwca 2022 r. w audytorium CZiTT, ul. Rektorska 4.  Udział zdalny jest bezpłatny, udział osobisty zawiera opłatę konferencyjną. Konferencja jest podsumowaniem międzynarodowego projektu COST CA17125 Public Value Capture of Increasing Property Values.

Politechnika Warszawska Partnerem w projekcie "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"

Projekt norweski

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Warszawska została Partnerem w ramach projektu "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W projekcie uczestniczą pracownicy Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Koordynatorem projektu z ramienia Uczelni jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.

Wyróżnienie dla absolwentki WGiK w konkursie ERSA (European Regional Science Association)

Barbara Samorek dyplom za pracę magisterską

Jest nam miło poinformować, że absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna mgr inż. Barbara Samorek zdobyła wyróżnienie w I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez European Regional Science Association – Sekcja Polska.

Prof. dr hab. Alina Maciejewska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 września 2020 r. odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Panią Prof. dr hab. Alinę Maciejewską.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Gospodarka Przestrzenna w praktyce"

Trwa rekrutacja na cykl 2022/2023 (edycja IV) od kwietnia 2022 r.

Rekrutacja na cykl 2022/23 (edycja IV) trwa do 30.04.2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 22 kwietnia 2022 r."

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.
Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny "Rekrutacja PW" za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/pl/

Kolejny projekt z dofinansowaniem w ramach konkursu: IDUB against COVID-19

Z przyjemnością informujemy, że projekt ZGPiNSP uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu IDUB against COVID-19. Projekt pod tytułem: "Innovative spatial solutions minimizing the negative effects of the COVID-19 pandemic in conditions of limited social mobility" uzyskał dofinansowanie w kwocie 300 tys. złotych. Kierownikiem projektu jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.

Nagrody Prezydenta Starachowic za najlepszy projekt urbanistyczny 2020

Po raz kolejny Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek nagrodził najlepsze projekty zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych Gminy Starachowice. W tym roku ze względu na stan epidemii niemożliwe było tradycyjne wręczanie dyplomów. Gratulujemy wszystkim laureatom.

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna uhonorowany certyfikatem jakości AESOP

Program studiów specjalności „Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią”,  oferowany na studiach stacjonarnych II stopnia, prowadzonych na Politechnice Warszawskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna, został wyróżniony w 2018 roku AESOP Certificate of Quality (Certyfikatem Jakości przyznawanym przez Stowarzyszenie Europejskich Szkół Planowania Przestrzennego AESOP).

Projekt NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca

W Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym aktualnie realizowane są Zadania w ramach projektów NERW PW i NERW PW2. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

I miejsce w rankingu Perspektyw w 2018 roku dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna

Uprzejmie informujemy, że kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, zajął 1 miejsce w ogólnopolskim rankingu czasopisma Perspektywy.

Zdobądź certyfikat ECDL CAD i EPP GIS

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD. ECDL CAD zaświadcza o poziomie umiejętności dotyczących Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD) dla rysunku dwuwymiarowego. 

EPP GIS to certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości systemów informacji przestrzennej. Oba certyfikaty można zdobyć zdając egzamin w Akredytowanych Laboratoriach Egzaminacyjnych działających na Wydziale Geodezji i Kartografii.

V edycja konkursu "Zaplanuj swoją przestrzeń"

Rusza kolejna - już piąta edycja konkursu „Zaplanuj swoją przestrzeń”. Wkrótce pojawią się informacje o planowanej dacie otwarcia platformy! Śledźcie naszą stronę i Facebooka!
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nagrody Prezydenta Starachowic dla studentów za najlepszy projekt urbanistyczny 2019

13 czerwca 2019 roku w obecności Pani Dziekan Prof. Aliny Maciejewskiej, Pan Prezydent Marek Materek, wręczył nagrody studentom i jednocześnie autorom najlepszych projektów zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych miasta Starachowice. Studenci oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali nagrody pieniężne.

Zapraszamy na stronę

Zapraszamy-na-strone

Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym