I miejsce w rankingu Perspektyw w 2018 roku dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna

Uprzejmie informujemy, że kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, zajął 1 miejsce w ogólnopolskim rankingu czasopisma Perspektywy.

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 oceniono 68 kierunków studiów. Jest to odpowiedź na potrzeby głównych grup odbiorców rankingu, którymi oprócz maturzystów są również władze i wykładowcy ocenianych wydziałów i uczelni, a także pracodawcy i władze edukacyjne. Ranking został podzielony na osiem obszarów odwzorowujących klasyfikację Krajowych Ram Kwalifikacji (z modyfikacją w obszarze nauk społecznych). Analizie poddano wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów.