Kolejny projekt z dofinansowaniem w ramach konkursu: IDUB against COVID-19

Z przyjemnością informujemy, że projekt ZGPiNSP uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu IDUB against COVID-19. Projekt pod tytułem: "Innovative spatial solutions minimizing the negative effects of the COVID-19 pandemic in conditions of limited social mobility" uzyskał dofinansowanie w kwocie 300 tys. złotych. Kierownikiem projektu jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.

Podstawowym celem konkursu IDUB against COVID-19 jest sfinansowanie prac nad rozwiązaniami służącymi szeroko rozumianemu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkom. Zgłaszane do konkursu projekty mogły dotyczyć zarówno obszaru badań podstawowych, jak i prac badawczo-rozwojowych, czy mogło to również być projekty czysto aplikacyjne, nastawione na przygotowanie rozwiązań przeznaczonych do szybkiego wdrożenia w obszarach dotkniętych bezpośrednimi skutkami pandemii.