Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Public Value Capture across Europe – International Experience - 23.06.2022

Serdecznie zapraszamy Studentów, Doktorantów i Pracowników Naukowych do udziału w organizowanej przez Wydział międzynarodowej konferencji naukowej: Public Value Capture across Europe – International Experience. Konferencja obędzie się 23 czerwca 2022 r. w audytorium CZiTT, ul. Rektorska 4.  Udział zdalny jest bezpłatny, udział osobisty zawiera opłatę konferencyjną. Konferencja jest podsumowaniem międzynarodowego projektu COST CA17125 Public Value Capture of Increasing Property Values.

Międzynarodowa grupa naukowców pracowała nad tematem w jaki sposób finansować infrastrukturę miejską poprzez odzyskiwanie w sposób pośredni lub bezpośredni wzrostu wartości nieruchomości w procesach zagospodarowania i planowania przestrzennego. Projekt obejmował badanie zakresu praw i obowiązków uczestników procesów zagospodarowania przestrzennego oraz ekonomicznych, społecznych, kulturowych, planistycznych i prawnych aspektów optymalizacji alokacji kosztów i korzyści w procesach urbanizacji.

Więcej szczegółów znajduje się w załączonych materiałach. Serdecznie zapraszamy!