Nagrody Prezydenta Starachowic dla studentów za najlepszy projekt urbanistyczny 2019

13 czerwca 2019 roku w obecności Pani Dziekan Prof. Aliny Maciejewskiej, Pan Prezydent Marek Materek, wręczył nagrody studentom i jednocześnie autorom najlepszych projektów zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych miasta Starachowice. Studenci oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali nagrody pieniężne.

Zwycięskie prace to projekty zagospodarowania kortów tenisowych przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej, hałdy pokopalnianej "Majówka" oraz terenów na osiedlu Południe. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.