Nagrody Prezydenta Starachowic za najlepszy projekt urbanistyczny 2020

Po raz kolejny Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek nagrodził najlepsze projekty zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych Gminy Starachowice. W tym roku ze względu na stan epidemii niemożliwe było tradycyjne wręczanie dyplomów. Gratulujemy wszystkim laureatom.

Po dokonaniu oceny z uwzględnieniem oryginalności, poprawności merytorycznej, przydatności praktycznej, znajomości literatury przedmiotu, poprawności doboru i wykorzystania źródeł, Kapituła kierując się zdaniem mieszkańców miasta na prezentacji i merytorycznych pracowników UM, kierując się docenieniem różnorodności, oryginalności, wobec wyrównanego poziomu, postanowiła  przyznać nagrody pracom:

  • Kolej Wąskotorowa - Filip Buczkowski, Klaudia Gajek
  • Osiedle „Łazy-Brazylia” – Katarzyna Kurc-Kurosad, Yelyzaveta Maiorova, Magdalena Muszyńska
  • Osiedle „Wiosenna” – Katarzyna Drabik, Mariola Kałużna, Paulina Krupińska