Naukowcy z Politechniki Warszawskiej twierdzą, że znaleźli nieznane obozy hitlerowskiego kompleksu Riese w Górach Sowich

Riese
Na zdjęciu od lewej: dr hab. Dorota Sula (Muzeum Gross-Rosen), dr inż. Sebastian Różycki, dr hab. Paweł Bylina, prof. Uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii PW), Marek Nogawka (zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Wałbrzych) /aut. zdj. Andrzej Dobkiewicz/

Naukowcy z Wydziału Geodezji i Kartografii PW zbadali teren, na którym podczas II wojny światowej mieściła się filia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen - AL Riese. Ustalono, że w skład hitlerowskiego obozu wchodzi co najmniej 25 miejsc odosobnienia, a także nieznane dotąd filie.

Projekt „Interdyscyplinarne badania naukowe w służbie pamięci męczeństwa ofiar II wojny światowej" realizował Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jego pomysłodawcą był dr hab. Paweł Bylina, prof. Uczelni a kierownikiem dr inż. Sebastian Różycki. W skład zespołu badawczego wchodził też mgr Piotr Lewandowski (Fundacja Thesaurus z Warszawy), a w terenie badania wspierała miejscowa Fundacja Szlakiem Riese.

Zadanie było finansowane z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu było zlokalizowanie obszarów filialnych wchodzących w skład filii KL Gross-Rosen w Górach Sowich - AL Riese. Zespół naukowców przygotował także autorskie propozycje i wytyczne dotyczące zagospodarowania tego terenu. 19 czerwca 2023 r. w Nadleśnictwie Wałbrzych odbyło się spotkanie podsumowujące badania zrealizowane w ramach projektu.

Pełny tekst dotyczący wyników badań zespołu naukowców z Naszego Wydziału został opublikowany w Gazecie Wyborczej Wałbrzych. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Agnieszki Dobkiewicz.