Projekt NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca

W Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym aktualnie realizowane są Zadania w ramach projektów NERW PW i NERW PW2. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Projekty wspierające rozwój Politechniki Warszawskiej to m.in.

  • nowe kierunki studiów i specjalności oraz modyfikacja już istniejących
  • liczne szkolenia, kursy i warsztaty
  • przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy
  • programy stażowe dla studentów
  • podniesienie jakości kształcenia
  • szkoły doktorskie
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych