Wyróżnienia dla pracowników Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

wyróżnienie - Wojciech Bartoszczuk
Fot. Kamil Klimański (Klub Filmowo-Fotograficzny "Focus")

W dniu 15 listopada 2023 r. w ramach obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom studiów magisterskich na Naszym Wydziale. Podczas uroczystości pamiątkowymi dyplomami nagrodzeni zostali także nauczyciele akademiccy, którzy w roku akademickim 2022/2023 w sposób wyróżniający prowadzili zajęcia dydaktyczne i uzyskali najwyższe wyniki w ramach prowadzonej ankietyzacji. Wśród nich znalazła się liczna reprezentacja pracowników Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Byli to:

dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk – za wykłady z przedmiotów „Planowanie przestrzenne” i „Planowanie przestrzenne w praktyce” oraz ćwiczenia z przedmiotu „Planowanie przestrzenne w praktyce”;

dr inż. Andrzej Borkowski – za ćwiczenia z przedmiotów „Modelowanie informacji o budynku (BIM)” i „Technologie informacyjne”;

dr hab. Paweł Bylina – za wykłady z przedmiotów „Geografia fizyczna Polski” i „Podstawy geologii i geografii fizycznej”;

dr inż. Agnieszka Cieśla – za wykłady z przedmiotu „Funkcje mieszkaniowe w rozwoju miast” oraz ćwiczenia z przedmiotu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”;

dr inż. arch. Małgorzata Denis – za wykłady z przedmiotu „Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu o różnych funkcjach”;

dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska – za wykłady z przedmiotu „Urban Solutions for Autonomus Vehicles”;

mgr inż. Łukasz Kuzak – za ćwiczenia z przedmiotów „Modelowanie kartograficzne”, „Rewitalizacja obszarów zdewastowanych” i „Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych”;

prof. dr hab. Alina Maciejewska – za wykłady z przedmiotu „Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych”;

dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. uczelni – za ćwiczenia z przedmiotu „Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu o różnych funkcjach”;

mgr inż. Monika Piotrkowska – za ćwiczenia z przedmiotów „Projekt rewitalizacji” i „Podstawy projektowania urbanistycznego”;

dr Radosław Rogoziński – za ćwiczenia z przedmiotu „Gospodarowanie surowcami mineralnymi”;

dr Hanna Trojanowska – za wykłady z przedmiotów „Principles of Property Market Economics” i „Ekonomika miast i regionów”.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!