Wyróżnienie dla absolwentki WGiK w konkursie ERSA (European Regional Science Association)

Barbara Samorek dyplom za pracę magisterską

Jest nam miło poinformować, że absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna mgr inż. Barbara Samorek zdobyła wyróżnienie w I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez European Regional Science Association – Sekcja Polska.

Jest nam miło zakomunikować, że praca Pani mgr Barbary Samorek pt. „Model miasta zwartego w kontekście prowadzonej polityki mieszkaniowej na przykładzie doświadczeń wiedeńskich” napisana pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty B. Havel znalazła uznanie w oczach recenzentów I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez European Regional Science Association – Sekcja Polska. Kapituła Konkursu postanowiła przyznać Pani mgr Barbarze Samorek wyróżnienie w kategorii prac magisterskich.