Eksperci z otoczenia społeczno-gospodarczego wspierający doskonalenie procesu kształcenia

Imię i nazwisko Numer pokoju w GG PW Wewnętrzny numer telefonu Adres e-mail
Dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk      
Dr inż. Elżbieta Kozubek     barela.kozubek@gmail.com
Dr inż. Maja Skibińska