Eksperci z otoczenia społeczno-gospodarczego wspierający doskonalenie procesu kształcenia

Imię i nazwisko Numer pokoju w GG PW Wewnętrzny numer telefonu Adres e-mail
Dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk      
Dr Alina
Muzioł - Węcławowicz
305 1568

alina.weclawowicz@pw.edu.pl

alina.muziol@wp.pl

Dr inż. Elżbieta Kozubek     barela.kozubek@gmail.com
Dr inż. Maja Skibińska      
Dr Jadwiga Szymańska 305 1568

jadwiga.szymanska@pw.edu.pl

 

Mgr inż. Robert Kuźmiczuk     robert.kuzmiczuk@pw.edu.pl