Podsumowanie sesji naukowo-technicznych 16.06 oraz 23.06.2021 r.

W kalendarzu Roku Jubileuszowego niezwykle ważnymi wydarzeniami były sesje naukowo-techniczne.

W dniach 16 czerwca oraz 23 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00 - 14:00 odbyły się prezentacje, w ramach  których poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału przedstawiły bieżącą działalność badawczą, ekspercką i wdrożeniową.

Więcej informacji oraz filmy z wydarzenia na stronie:

https://www.gik.pw.edu.pl/100lecie/Dzis/Sesje-naukowo-techniczne-PODSUMOWANIE