Podsumowanie sesji naukowo-technicznych 16.06 oraz 23.06.2021 r.

W kalendarzu Roku Jubileuszowego niezwykle ważnymi wydarzeniami były sesje naukowo-techniczne.

W dniach 16 czerwca oraz 23 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00 - 14:00 odbyły się prezentacje, w ramach  których poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału przedstawiły bieżącą działalność badawczą, ekspercką i wdrożeniową.

W trakcie dwóch czerwcowych spotkań przedstawiciele zakładów omówili najważniejsze badania naukowe, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju geodezji, kartografii, fotogrametrii, geoinformatyki, gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej.

Zaprezentowane zostały aktualnie realizowane projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe, takie jak: GeoMetre, Hands-on SHAFE, MARS IDUB, COST PuVaCa, czy też projekty w ramach konkursu IDUB against COVID-19.

Nie zabrakło miejsca dla nowoczesnego sprzętu pomiarowo-kontrolnego i unikalnego oprogramowania wykorzystywanego w bieżącej działalności zespołów badawczo-rozwojowych.

Sesje naukowe odbyły się na platformie CISCO WEBEX. Jak przystało na okrągły Jubileusz, sesje zgromadziły liczne grono słuchaczy, każdego dnia w wydarzeniach wzięło udział ponad 120 uczestników.  

Wszystkich, którym nie udało się wysłuchać sesji naukowo-technicznych zapraszamy do obejrzenia nagrań z poszczególnych wystąpień.

16.06.2021 - Nagrania z wydarzenia

23.06.2021 - Nagrania z wydarzenia