Jednostki organizacyjne Wydziału GiK

Wydział Geodezji i Kartografii to 7 jednostek badawczo-dydaktycznych (6 Zakładów oraz Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Józefosław).

Wydział zatrudnia 120 pracowników, z których 84 pracowników na stanowisku naukowo-badawczym, 10 dydaktycznym lub inżynieryjno-technicznym oraz 26 na stanowisku administracyjnym.
Poza działalnością dydaktyczną Zakłady prowadzą zaawansowane badania w dziedzinie geodezji i kartografii wykorzystując nowoczesne technologie.