Działalność naukowo-dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału w okresie ostatnich kilku lat.

Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

Zakład Kartografii

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami