Konkurs „Zaplanuj swoją przestrzeń” Politechniki Warszawskiej

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej organizuje corocznie ogólnopolski Konkurs „Zaplanuj swoją przestrzeń”, którego Laureaci mogą otrzymać indeks na studia inżynierskie pierwszego stopnia na Wydziale Geodezji i Kartografii na kierunku „Gospodarka Przestrzenna”.

Konkurs ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich z klas maturalnych zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią, czy projektowaniem krajobrazu miejskiego i wiejskiego. Łączenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz planowania przestrzennego umożliwia m.in. projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, sporządzanie analiz przestrzennych, wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni przy użyciu oprogramowania CAD i GIS.

W roku 2021 odbywa się VI edycja Konkursu; w dotychczasowych wzięło udział łącznie blisko 400 uczniów z kilkudziesięciu szkół średnich z całej Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://www.konkurs.gik.pw.edu.pl , a bieżące informacje i ciekawostki z zakresu gospodarki przestrzennej publikowane są na profilu Konkursu: https://www.facebook.com/ZaplanujSwojaPrzestrzen/.