Zaśpiewaj z nami Pieśń Jubileuszową!

„Hymn Geodezji” to znana w całej Polsce geodezyjna pieśń biesiadna, śpiewana przy różnych okazjach, przez starszych i młodszych członków naszej społeczności. Hymn śpiewany był już przy wielu okazjach: przy ogniskach w czasie grybowskich praktyk, na corocznych studenckich Geopiknikach i Balach Jubileuszowych.

Organizatorami wspólnego śpiewania Pieśni Jubileuszowej są: Janina Zaczek-Peplinska, Andrzej Pachuta, Przemysław Kupidura.

Jak napisał mgr inż. Marek Bodych w swoich wspomnieniach (Przegląd Geodezyjny, 7/2016): „piosenka ta jest pracą zbiorową, powstałą spontanicznie około 1973 roku na zebraniu Zarządu Rady Wydziałowej SZSP Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Każdy z uczestników spotkania był autorem jednej linijki, a Marek Bodych (…) – dwóch. Jednakże lwią część, bo całą ostatnią zwrotkę, zupełnie o tym nie wiedząc i nie autoryzując jej, na wykładach z topografii oraz fotogrametrii, a także w rozmowach ze studentami (…), jako ulubione powiedzenie: „jeszcze tak nie było i tak nie może być, żeby geodeta nie miał za co pić” powtarzał wielokrotnie śp. profesor Jerzy Fellmann, aż wbiło się to w „pamięć zbiorową” wielu studenckich pokoleń”.

Marek Bodych pamięta jedynie paru współautorów hymnu: Majkę Gierałtowską, Elżbietę Ławnikiewicz, Jana Malinowskiego. Innych autorów prosimy o ujawnienie się!

Za najlepszego i najpopularniejszego wykonawcę uważa się wieloletniego pracownika i prodziekana Wydziału Geodezji i Kartografii profesora Andrzeja Pachutę.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii zaprosiliśmy studentów do udziału w konkursie na uzupełnienie tekstu Hymnu Geodezji, wszak na naszym Wydziale studiują obecnie przyszli Geodeci, Geoinformatycy i specjaliści z zakresu Gospodarki Przestrzennej. Komisja konkursowa wybrała najciekawsze wersy i tak powstała nowa wersja Hymnu Geodezji – nasza Pieśń Jubileuszowa.

Zaśpiewajmy Pieśń Jubileuszową w naszych domach!

Mimo trudnej sytuacji i ograniczeń wróćmy do naszych wspomnień i naszych planów, bawmy się razem zdalnie! Wszak Geodeci umieją się dobrze bawić, niezależnie od okoliczności! Nie zapominamy o tradycji, wkraczamy w przyszłość naszych specjalności, nie boimy się wyzwań!

Niech żyje Geodezja!
Niech żyje Kartografia!
Niech żyje Geoinformatyka i Gospodarka!

Zapraszamy do wspólnego śpiewania naszej Pieśni!

Zachęcamy do nagrywania swoich wykonań Pieśni Jubileuszowej!

Instrukcja do pobrania (pdf, 701,65 kB)

Zapraszamy do skorzystania z formularza służącego przesłaniu filmów akcji #KochamGiK

Na nagrania czekamy do 10 maja 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomość na adres e-mail: 100lecieWGiK@pw.edu.pl