Szczegółowy program Forum >>>

Udział w FORUM jest bezpłatny.

-------------------------------------

Dzień I - 28 września 2021 - I część Forum

Transmisja online

Godzina I część Forum - 28 września 2021 - transmisja online Prelegent
09:00 - 09:05 Otwarcie dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW - Dziekan Wydziału GiK PW, Przewodniczący Konwentu Dziekanów, Prezes SGP
Sesja I
Przewodniczący sesji - dr inż. Tomasz Budzyński
09:05 - 09:15 Wczoraj i dziś kształcenia geodetów i kartografów - wstęp do dyskusji o przyszłości zawodu dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. PW
09:15 - 09:30 Proces kształcenia w obszarze geodezji i kartografii, a informatyzacja w tym zakresie dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW, Główny Geodeta Kraju
09:30 - 09:45 Stan kształcenia w zakresie geodezji i kartografii na poziomie wyższym prof. dr hab. inż. Bernard Kontny - Dziekan Wydziału IKŚiG UPWr
09:45 - 10:00 Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii na innych kierunkach studiów na przykładzie nawigacji, hydrografii, oceanotechniki dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS - Dziekan Wydziału Nawigacyjnego AMS
10:00 - 10:15 Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia - czego nauczyło nas funkcjonowanie w czasie pandemii? Czy powinniśmy wrócić do „standardów” akademickich sprzed pandemii? dr inż. Elżbieta Jasińska - Prodziekan ds. kształcenia Wydziału GGiIŚ AGH, prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski - Dziekan Wydziału GGiIŚ AGH
10:15 - 10:45 Dyskusja
10:45 - 11:00 Przerwa
Sesja II
Przewodniczący sesji - dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. PW
11:00 - 11:15 Wyzwania terminologiczne, naukowe i technologiczne w zakresie geodezji i kartografii w kontekście ich wpływu na proces kształcenia dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW - Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Wydziału GiK PW
11:15 - 11:30 Działania dla zapewnienia właściwego poziomu i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS; Przewodniczący Zespołu nauk inżynieryjno-technicznych PKA
11:30 - 11:45 Rola geodezji i kartografii w kształtowaniu rozwoju dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport a także innych dyscyplin naukowych dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW
11:45 - 12:15 Dyskusja
12:15 - 13:15 Przerwa
Sesja III
Przewodnicząca sesji - dr hab. inż. Anna Bielska, prof. PW
13:15 - 13:30 Kształcenie kompetencji cyfrowych a uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH
13:30 - 13:45 Forma pracy dyplomowej – korzyści i problemy dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM
13:45 - 14:00 Kształcenie on-line w zakresie geodezji i kartografii a plan studiów dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM
14:00 - 14:15 Krytyczna analiza ekonomicznych losów absolwentów kierunku geodezja i kartografia na tle innych kierunków inżynierskich dr inż. Tomasz Budzyński - Prodziekan ds. studiów Wydziału GiK PW
14:15 - 14:45 Dyskusja
14:45 - 15:00 Przerwa
Sesja IV
Przewodniczący sesji - dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW
15:00 - 15:15 Wybrane aspekty nowoczesnego nauczania geodezji i kartografii z perspektywy studenta Paweł Czernic - Wydział GiK PW, Aleksandra Delekta - PWSTE w Jarosławiu
15:15 - 15:30 Synergia uczelni i przedsiębiorstw w poszukiwaniu złotego środka w kształceniu geodetów i kartografów Agnieszka Buczek, OPGK Kraków
15:30 - 15:45 Wiedza i umiejetności z zakresu geoinformacji i geoinformatyki poszukiwane na rynku pracy Bartosz Lech, Globema Sp. z o. o.
15:45 - 16:00 Czy studia na wydziale GiK dają szanse na karierę międzynarodową? mgr inż. Andrzej Kwitowski - Director AKADIS b.v., Holandia (The Netherlands)
16:00 - 16:15 Czy nowe trendy IT powinny mieć wpływ na zakres nauczania na kierunku geodezja i kartografia? dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. UPWr., WIZIPISI
16:15 - 16:30 Dylemat absolwenta - urzędnik czy wykonawca. Praktyczne aspekty wyboru ścieżki kariery zawodowej mgr inż. Marek Kłopotek, Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
16:30 - 17:00 Dyskusja i zakończenie I części Forum

Dzień II - 30 września 2021 - II część Forum

Możliwość udziału stacjonarnego po wcześniejszej rejestracji lub transmisja online

Godzina II część Forum - 30 września 2021 - możliwość udziału stacjonarnego po wcześniejszej rejestracji lub transmisja online Prelegent
16:00 - 17:30 Panel dyskusyjny (moderowany przez studentów: Patrycję Pietrzkowską oraz Dominika Wiśniewskiego – studentów Wydz. GiK PW.) dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW, GGK
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. UPWr, Prezes WIZIPISI
dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS, PKA
Agnieszka Buczek Wiceprezes OPGK Kraków
mgr inż. Andrzej Kwitowski - Director AKADIS b.v., Holandia (The Netherlands)
mgr inż. Marek Kłopotek, Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego