UROCZYSTOŚCI CENTRALNE 100-lecia Wydziału - Forum pt: Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro

W ramach Uroczystości Centralnych 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii w dniach 28 i 30 września 2021 r. zorganizowane zostało (w formule online) Forum "Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizatorzy Forum:

  • - Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych
       działający na podstawie porozumienia pod nazwą „Geodezja i kartografia w Polsce – nauka i kształcenie”,
  • - Główny Geodeta Kraju,
  • - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Tematyka Forum stanowi szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z kształceniem (na poziomie wyższym) w zakresie geodezji i kartografii, uwzględniając w szczególności wpływ zachodzących  zmian - m. in. w wyniku reformy szkolnictwa wyższego, postępu naukowo-technicznego czy zmian na rynku pracy.
Istotne będzie przy tym pokazanie dokąd zmierza geodezja i kartografia, jakie są wyzwania edukacyjne i jak powinniśmy kształcić w tym zakresie.

Cześć I Forum (28 września) obejmuje wystąpienia prelegentów (cztery sesje) spośród kadry wydziałów prowadzących kształcenie w zakresie geodezji i kartografii, przedstawicieli firm i instytucji zajmujących się geodezją i kartografią oraz  studentów.

Część II Forum (30 września) przewidziana jest, jako Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli uczelni  i otoczenia społeczno-gospodarczego moderowany przez studentów.                

Więcej informacji oraz filmy z wydarzenia:

Skład Komitetu organizacyjnego Forum

dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni (PW) – przewodniczący
dr hab. inż. Anna Bielska prof. uczelni (PW)
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (PW)
dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. uczelni (UWM)
dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prof. uczelni (AMS)
dr hab. inż. Marek Trojanowicz, prof. uczelni (UPWr)
dr hab. Paweł Hanus, prof. uczelni (AGH)
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof uczelni (PW)
dr inż. Tomasz Budzyński (PW)
dr inż.  Maria Kowalska
mgr. inż. kpt. ż. w. Remigiusz Dzikowski (AMS)
mgr inż. Michał Grzyb (PW)
mgr inż. Iwona Jankowska (PW)

-------------------------------------

Szczegółowy program Forum >>>

Udział w FORUM jest bezpłatny.

-------------------------------------