Studia niestacjonarne I stopnia

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia

- Gospodarka Przestrzenna

rozpoczynające się w październiku 2019 r.

będzie prowadzona według poniższego harmonogramu  

Data  Szczegóły procesu rekrutacji
2.08 początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
30.08 koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
4.09 ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
14.09 koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia