Rekrutacja - stacjonarne II stopnia

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

------------------------

Komunikat nr 2 Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w ramach II i zarazem ostatniej tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, postanowiła przyjąć kandydatów, którzy wykazali się właściwymi kwalifikacjami.

Kandydaci zakwalifikowani w ramach II tury rekrutacji są powiadamiani o tym poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne.

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia zostali zakwalifikowani na profile specjalności zgodnie z deklaracjami wyboru profilu.

Kandydaci zakwalifikowani w ramach II tury rekrutacji będący absolwentami innych uczelni niż Politechnika Warszawska oraz absolwenci Politechniki Warszawskiej, których obrona pracy dyplomowej odbyła się do 1 października 2020 r. powinni okazać oryginały wszystkich wymaganych dokumentów wraz z dowodem osobistym w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii p. 128 GG w dniach 15 – 17 lutego 2021 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Komunikat nr 1 Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w ramach I tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, postanowiła przyjąć kandydatów, którzy wykazali się właściwymi kwalifikacjami.

Kandydaci zakwalifikowani w ramach I tury rekrutacji zostali powiadomieni o tym poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne.

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia zostali zakwalifikowani na profile specjalności zgodnie z deklaracjami wyboru profilu.

Kandydaci zakwalifikowani w ramach I tury rekrutacji będący absolwentami innych uczelni niż Politechnika Warszawska oraz absolwenci Politechniki Warszawskiej, których obrona pracy dyplomowej odbyła się do 1 października 2020 r.  powinni okazać oryginały wszystkich wymaganych dokumentów wraz z dowodem osobistym w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii p. 128 GG w dniach 9 – 11 lutego 2021 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Do dnia 11 lutego br. trwa II tura rekrutacji dla osób już zapisanych - oczekujących na decyzję rekrutacyjną jak również nowych osób, które zapiszą się do dnia 10 lutego br. Ww. osoby powinny przesłać najpóźniej do dnia 11 lutego br. wszystkie wymagane dokumenty przez Indywidualne Konto Rekrutacyjne.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia

- Gospodarka Przestrzenna

rozpoczynające się w lutym 2021 r.

jest prowadzona według poniższego harmonogramu

Data Szczegóły procesu rekrutacji
11 stycznia 2021 r. początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz  przesyłania przez IKR skanów/zdjęć wymaganych dokumentów
3 lutego 2021 r. koniec zapisów,
4 lutego 2021 r. ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (do g. 12.00) oraz przesyłania przez IKR skanów/zdjęć wymaganych dokumentów (do g. 15.00)
8 lutego 2021 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji w I turze rekrutacji
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej w ramach II tury rekrutacji  
9 lutego 2021 r. początek okazywania oryginałów wymaganych dokumentów w Dziekanacie przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze rekrutacji
10 lutego 2021 r. koniec zapisów
11 lutego 2021 r. ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej,  przesyłania przez IKR skanów/zdjęć wymaganych dokumentów oraz okazywania ich oryginałów w Dziekanacie w ramach II tury rekrutacji pod warunkiem jej uruchomienia
12 lutego 2021 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji w II turze rekrutacji pod warunkiem jej uruchomienia

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia
https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia

------------

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na profile specjalności, zawiera:  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 1 października 2020 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty załączają  przez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) skany/zdjęcia następujących dokumentów:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub oświadczenie o ukończeniu studiów inżynierskich w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

Pozostali kandydaci załączają  przez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) skany/zdjęcia następujących dokumentów:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem a w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła go wydać zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego zawierające średnią ocen ze studiów wydane przez uczelnię dyplomującą,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

Niezałączenie  przez Indywidualne Konto Rekrutacyjne kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.

UWAGA: Kandydaci zakwalifikowani w ramach I tury rekrutacji będący absolwentami innych uczelni niż Politechnika Warszawska oraz absolwenci Politechniki Warszawskiej, których obrona pracy dyplomowej odbyła się do 1 października 2020 r.  powinni okazać oryginały wszystkich wymaganych dokumentów wraz z dowodem osobistym w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii p. 128 GG w dniach 8 – 11 lutego 2021 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Kandydaci, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW są zobowiązani do dostarczenia 2 aktualnych fotografii zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm, podpisane imieniem i nazwiskiem.