Studia stacjonarne II stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia

- Gospodarka Przestrzenna

rozpoczynające się w lutym 2019 r.

jest prowadzona według poniższego harmonogramu

Data  Szczegóły procesu rekrutacji
9. 01. 2019 r. początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
4. 02. 2019 r. koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
5. 02. 2019 r. ogłoszenie wyników
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
7. 02. 2019 r. koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
8. 02. 2019 r. ogłoszenie wyników oraz informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
 • 13. 02. 2019 r.    koniec zapisów oraz ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
 • 14. 02. 2019 r.    ostateczny termin składania dokumentów
 • 15. 02. 2019 r.    ogłoszenie wyników

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

II tura rekrutacji (składanie dokumentów) na studia stacjonarne

II stopnia na kierunki:
- Geodezja i Kartografia
- Gospodarka Przestrzenna
odbywa się w dniach 11-14. 02. 2019 r.
w godzinach pracy Dziekanatu pok.128 GG
 
poniedziałek 11.00 - 14.30
wtorek 10.00 - 13.00
środa 11.00 - 14.00
czwartek 11.00 - 14.30
 
tel. 22 234 72 25

UWAGA !!! Przed dostarczeniem dokumentów należy do dnia 13 lutego 2019 r. zapisać się na studia na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej www.zapisy.pw.edu.pl
oraz wnieść opłatę rekrutacyjną.  
Nie dotyczy to osób, które zapisały się na studia oraz wniosły opłatę rekrutacyjną do dnia 7.02.2019 r.

Wyniki I tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów do dnia 4 lutego br., zostali przyjęci na studia stacjonarne II stopnia odpowiednio na kierunek Geodezja i Kartografia lub kierunek Gospodarka Przestrzenna.

Wyniki II tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów do dnia 7 lutego br., zostali przyjęci na studia stacjonarne II stopnia odpowiednio na kierunek Geodezja i Kartografia lub kierunek Gospodarka Przestrzenna.
Wszyscy kandydaci, przyjęci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, zostali zakwalifikowani na profil specjalności wskazany w deklaracji jako jedyny wybór a w przypadku wyboru obu profili specjalności na profil specjalności pierwszego wyboru.
 
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na profile specjalności, zawiera Uchwała nr 15/2018 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW  
Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna   

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 1 października 2018 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty składają:

 • życiorys (CV) - potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • 2 aktualne fotografie – wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
 • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.
Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.

Pozostali kandydaci składają następujące dokumenty:

 • życiorys (CV) - potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia - (oryginał dyplomu do wglądu),
 • kserokopię suplementu - (oryginał suplementu do wglądu ),
 • kserokopię dowodu osobistego - (oryginał dowodu osobistego do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie – wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
 • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.
Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.