Programy studiów GiK

Program studiów stacjonarnych I stopnia

Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 24 maja 2013 r.
Uchwała nr 21/2013 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w programie kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunek Geodezja i Kartografia

Uchwała nr 3/2015 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 12 marca 2015 r.
Uchwała nr 21/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geodezja i Kartografia

Program studiów stacjonarnych I stopnia - semestry I-VII

Program studiów stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w lutym 2019 r. oraz w latach następnych

Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Geodezja i Kartografia w związku z realizacją zadania 6 w ramach Projektu NERW PW

Program studiów stacjonarnych II stopnia - semestry I-III

Geodezja Inżynieryjno - Przemysłowa

Geodezja i Nawigacja Satelitarna

Fotogrametria i Teledetekcja

Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej

Systemy Informacji Przestrzennej

Kataster i Gospodarka Nieruchomościami

Program studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim rozpoczynających się w lutym 2019 r. oraz w latach następnych

Uchwała nr 13/2018 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w języku angielskim na kierunku geodezja i kartografia (ang. Geodesy and Cartography) o specjalności systemy mobilnego kartowania i nawigacji (ang. Mobile Mapping and Navigation Systems) w związku z realizacją zadania 4 w ramach Projektu NERW PW

Program studiów stacjonarnych II stopnia - semestry I-III

Mobile Mapping and Navigation Systems

Program studiów niestacjonarnych I stopnia

Program studiów niestacjonarnych I stopnia - semestry I-VIII

Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej

Program studiów niestacjonarnych II stopnia

Program studiów niestacjonarnych II stopnia - semestry I-IV

Geodezja Inżynieryjna

Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej

Technologie Satelitarne w Geodezji