Programy studiów GI

Ogólny opis programu studiów na kierunku Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Program studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz w latach następnych

Uchwała nr 18/2019 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Geoinformatyka

Program studiów stacjonarnych I stopnia - semestry I-VII

Program studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 oraz w latach następnych

Uchwała nr 15/2015 Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich kierunek Geoinformatyka

Program studiów stacjonarnych I stopnia - semestry I-VII