Rekrutacja - niestacjonarne I st.

UWAGA!!! Przedłużenie rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia do 12 września 2022!

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunki Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna odbywa się w systemie IRK do 29 sierpnia 2022 (Geodezja i Kartografia do 12 września 2022).

Kandydaci rejestrują się internetowo w systemie IRK pod adresem https://irk.pw.edu.pl  gdzie wgrywają elektroniczne wersje wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości i fotografii) oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej, co warunkuje udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W następnej kolejności, w dniach 30.08. – 01.09.2022 (GiK do 12 września 2022), w godz. 10-14, do Dziekanatu Wydziału, mieszczącego się w Gmachu Głównym PW w p. 127, Kandydaci dostarczają kopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem i dowodem osobistym do wglądu oraz dwie fotografie w formie analogowej.

Spis składanych dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości (kopia do złożenia oraz oryginał do okazania),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, rozpoczynające się w październiku 2022 r., będzie prowadzona według poniższego harmonogramu:

Data Szczegóły procesu rekrutacji
2.08.2022 początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz wgrywania dokumentów
29.08.2022 koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz wgrywania dokumentów (GiK do 12.09.2022)
30.08.2022 – 01.09.2022 dostarczanie dokumentów w formie analogowej do Dziekanatu Wydziału (GiK do 12.09.2022)
5.09.2022 – 9.09.2022 ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
  12.09.2022 ogłoszenie wyników kwalifikacji