Rekrutacja - niestacjonarne I st.

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunek
Geodezja i Kartografia
została przedłużona do 09.09.2021 r.

Kandydaci po zarejestrowaniu się internetowym poprzez www.zapisy.pw.edu.pl dokonaniu opłaty rekrutacyjnej do dnia 08.09.2021 r., składają niezbędne dokumenty do dnia 09.09.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii w Gmachu Głównym PW w p. 127 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00.

Spis niezbędnych dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości (kopia do złożenia oraz oryginał do okazania),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia

--------------------

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia

- Gospodarka Przestrzenna

rozpoczynające się w październiku 2021 r.

będzie prowadzona według poniższego harmonogramu  

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3.08 początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
27.08 koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
3.09 ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
   

Kandydaci w terminie od 3 do 27 sierpnia po zarejestrowaniu się internetowym poprzez www.zapisy.pw.edu.pl, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, składają niezbędne dokumenty w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii w Gmachu Głównym PW w p. 127 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00.

Spis niezbędnych dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości (kopia do złożenia oraz oryginał do okazania),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia