Rada Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2022/2023

20.10.2022

17.11.2022

15.12.2022

26.01.2023

23.02.2023

30.03.2023

27.04.2023

25.05.2023

22.06.2023

06.07.2023

21.09.2023

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - Kadencja 2020 – 2024

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Prodziekani

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni

dr inż. Krzysztof Bakuła

dr inż. Tomasz Budzyński

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Aleksanderz Brzeziński

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

prof. dr hab. Alina Maciejewska

prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina

prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni

dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni

dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni

dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni

dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni

dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. uczelni

dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni

dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni

dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni

dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni

dr hab inż. arch. Wojciech Bartoszczuk

dr hab. inż. Tomasz Liwosz

dr hab. inż. arch. Anna Majewska

dr hab. inż. Paweł Pędzich

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

dr inż. Małgorzata Denis

dr inż. Andrzej Głażewski

mgr inż. Iwona Jankowska

dr inż. Joanna Jaroszewicz

mgr inż. Kinga Węzka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Katarzyna Kalinowska

mgr Iwona Kępa

mgr Marta Napiórkowska-Krawczyk

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Łukasz Kuzak

Przedstawiciele studentów

Przemysław Cieślik

Paweł Czernic

Daria Dobrogowska

Lena Graba

Aleksandra Karkocha

Magdalena Krawczyk

Karolina Leszczyńska

Marika Mróz

Piotr Polakowski

Sekretarz Rady Wydziału

mgr inż. Katarzyna Szulczewska