Dr Hanna Trojanowska

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym.

Doktorat (SGH, mikroekonomia, strategie cenowe, teoria gier). Magisterium (UW, studia wielowydziałowe: polonistyka, filozofia, historia sztuki, psychologia).

Prowadziła wykłady gościnne na wielu uniwersytetach zagranicznych (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Gruzja), gdzie również miała okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami nauczania studentów I i II stopnia, MBA i doktorantów(np. mentoring) oraz prowadzenia badań naukowych. Wypromowała ok. 100 prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i MBA. Była inicjatorką i liderką dwóch międzynarodowych  konsorcjów badawczo – biznesowych. Aktualnie jest supervisorem doktoratów na wiodących uczelniach zagranicznych (Wielka Brytania, Finlandia).

Odbyła staże badawcze w Niemczech (tożsamość miasta) oraz staż szkoleniowy dla promotorów prac doktorskich w Wielkiej Brytanii. Zrecenzowała ponad 200 artykułów i 3 monografie dla naukowych wydawnictw międzynarodowych oraz jako członek komitetów organizacyjnych prestiżowych międzynarodowych konferencji.

Posiada szerokie doświadczenie rynkowe w tak zwanym biznesie oraz mediach. Pracowała jako ekspert dla Unii Europejskiej,  w firmie consultingowej oraz fundacji wspomagającej start-up-y, small business oraz kobiety w biznesie.

W ramach nieustannego podnoszenia kwalifikacji słuchaczka wielu wykładów (miedzy innymi: Columbia University w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie Hebrajskim  w Jerozolimie).

W swoich badaniach (między innymi w Niemczech w Bawarii) łączy zainteresowania humanistyczne, społeczne i biznesowe, aby pokazać jak włączyć ten nurt do myśli technicznej w celu bardziej efektywnego zarządzania miastem.

Obszary badawcze i zainteresowania:

  • filozofia ekonomii,
  • mobilność i transport w mieście,
  • społeczno – kulturowo - ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią,
  • aspekty historyczne we współczesnej ekonomii gospodarowania przestrzenią.