Dr inż. Andrzej Szymon Borkowski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalista w wykorzystywaniu technologii informatycznych (CAD, GIS, BIM) w projektowaniu przestrzeni. Autoryzowany Trener Autodesk (ACI), Akredytowany Egzaminator ECDL (PL-E4871) oraz Koordynator certyfikacji EPP GIS w Polsce.

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii (kierunek Gospodarka Przestrzenna) Politechniki Warszawskiej. Od 2014 roku asystent w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii. Od 2019  roku zatrudniony na stanowisku adiunkta. W swojej pracy naukowej zajmuje się metodami geostatystycznymi w badaniach środowiska przyrodniczego wykorzystywanymi na potrzeby planowania przestrzennego. Interesuje się technologiami CAD, GIS, BIM oraz opartymi na tych technologiach aplikacjami. Specjalizuje się zwłaszcza w technologii BIM i jej wykorzystaniu w projektowaniu inżynierskim. Posiada duże doświadczenie szkoleniowe z oprogramowania projektowego firm Autodesk, Adobe oraz ESRI. Jest Autoryzowanym Trenerem Autodesk (ACI ID 46632) w zakresie produktów AutoCAD oraz Revit, Akredytowanym Egzaminatorem ECDL CAD oraz EPP GIS (PL-E4871), Koordynatorem Produktu EPP GIS w Polsce oraz Specjalistą MA TRIZ 1 stopnia. Autor wielu publikacji, skryptów oraz tutoriali. Członek wielu Komitetów Organizacyjnych, Komisji oraz zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe:

  • modelowanie geostatystyczne w badaniach środowiska przyrodniczego,
  • wykorzystanie technologii BIM w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią,
  • analizy przestrzenne z wykorzystaniem technologii GIS,
  • technologia CAD w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym.