Dr inż. Katarzyna Rędzińska

Doktor inżynier nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo ze specjalizacją w architekturze krajobrazu. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie planowania i projektowania środowiskowego oraz zrównoważonego rozwoju.

Architekt krajobrazu, absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierunku Architektura Krajobrazu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie w 2016 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie ogrodnictwo, ze specjalizacją w architekturze krajobrazu. Laureatka Nagrody Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego (2017 r.). Absolwentka Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, WA, PW.

W latach 2003-2016 pracownik Katedry Architektury Krajobrazu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Autorka i współautorka kilkunastu projektów z zakresu architektury krajobrazu w tym sześciu projektów konkursowych. Od 2017 adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym WGIK PW. Członek SARP i Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji. Członek Komisji oraz zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe

  • zintegrowane planowanie i projektowanie krajobrazu, obejmujące uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe oraz percepcyjno-poznawcze
  • planowanie i projektowanie zielonej infrastruktury
  • adaptacja do zmian klimatu z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze
  • uwarunkowania przyrodnicze w dokumentach strategiczno-planistycznych i ich rola w gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym wobec współczesnych wyzwań gospodarki przestrzennej, w tym adaptacji do zmian klimatu.