Dr inż. Wioleta Krupowicz

Rzeczoznawca majątkowy. Doktor inżynier nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalistka w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń gruntów. Zainteresowania badawcze obejmują także partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym opartej na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Od 2011 roku zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 2016 roku obroniła rozprawę doktorską na Politechnice Warszawskiej, na temat metodyki kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych. Laureatka programów „TransFormation.doc” oraz „Mistrzowie Dydaktyki” realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 2019 roku reprezentuje Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Young Surveyors Network FIG – International Federation of Surveyors. W latach 2019-2022 współprzewodnicząca grupy roboczej „8.4. Land policy instruments for spatial development” działającej w ramach Komisji 8 FIG „Spatial Planning and Development”. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Towarzystwa Naukowego Nieruchomości i Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe obejmują poniższe zagadnienia:

  • Inteligentne wsie (smart villages) jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich,
  • Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich (geopartycypacja społeczna),
  • Społeczne inicjatywy obywatelskie (socialinnovations) wspierające rozwój obszarów wiejskich,
  • Zastosowanie analiz wielokryterialnych (multicriteria decision analysis) w systemach informacji geograficznej do wspomagania procesu decyzyjnego w kształtowaniu przestrzeni na obszarach wiejskich,
  • Wycena nieruchomości w planowaniu przestrzennym.