Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

Architektka i urbanistka, adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydziału Geodezji i Kartografii, Politechniki Warszawskiej. Specjalistka w zakresie zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa. Zainteresowania badawcze obejmują także zagadnienia związane z historią edukacji planistycznej oraz rozwojem mieszkalnictwa.

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. W 2013 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze (Niemcy), którego temat dotyczył zjawiska kurczących się miast w Niemczech Wschodnich i w Polsce. W latach 2014-2016 pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (obecnie: Krajowy Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa). Od 2016 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydziału Geodezji i Kartografii, Politechniki Warszawskiej. W 2017 otrzymała stypendium Ambasady Francji na miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu. W 2018 kierownik polsko-niemieckiego projektu „IBA Warszawa – modelowa rewitalizacja miasta przy udziale mieszkańców” finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki. Od 2019 kierownik międzynarodowego projektu badawczego w ramach programu Erasmus +, Key 2: Hands-on training and tools on Smart Healthy Age-Friendly Environments acronym: Hands on SHAFE. Od 2020 reprezentuje Polskę jako członkini Management Committee w akcji COST:CA19136 - International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments. Jest ekspertem Komisji Europejskiej, oraz członkinią grupy D4 (age friendly environments) przy Europejskim Partnerstwie na Rzecz Zdrowego i Aktywnego Starzenia (EIP AHA D4).

Założycielka i prezeska Fundacji „Mimo wieku”, której celem jest propagowanie rozwiązań pozwalających na pozostanie dłużej aktywnym i niezależnym mimo pojawiających się wraz z wiekiem niedomagań (www.mimowieku.pl). Należy do Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP, przewodnicząca Sekcji Polityki Społecznej), Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG)oraz Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji.

Autorka lub współautorka licznych publikacji dot. problematyki starzenia się społeczeństwa i odpowiednich rozwiązań przestrzennych oraz wykonawczyni wielu krajowych projektów badawczych. Promotorka ponad 30 prac inżynierskich i magisterskich.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe obejmują poniższe zagadnienia:

  • Mieszkalnictwo przyjazne stawaniu się starszym,
  • Alternatywne formy zamieszkania (cohousing),
  • Rozwój mieszkalnictwa w okresie socjalizmu,
  • Przestrzenie publiczne i budynki użyteczności publicznej przyjazne stawaniu się starszym,
  • Planowanie przestrzenne w kontekście nowych wyzwań: zmian demograficznych, zmian klimatycznych i gwałtownego postępu technologicznego,
  • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, wspieranie rozwoju tzw. caringcommunities,
  • Historia edukacji planistycznej i nowoczesne techniki nauczania (m.in. problem based design, learning by doing).