Mgr inż. Łukasz Kuzak

Magister inżynier Gospodarki Przestrzennej, specjalność: Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią. Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz zastosowania analiz przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym.

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii (kierunek Gospodarka Przestrzenna) Politechniki Warszawskiej. Od 2018 roku uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie Geodezja i Kartografia. Od 2019 roku asystent w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii. W pracy naukowej zajmuje się tematyką identyfikacji obszarów zdegradowanych i historycznie zanieczyszczonych na obszarach zurbanizowanych, a także ich rekultywacji oraz rewitalizacji. Specjalizuje się w wykorzystaniu analiz wielokryterialnych oraz modelowania geostatystycznego do oceny lokalizacji i oddziaływania inwestycji na środowisko.Uczestnik i współorganizator seminariów i konferencji naukowych, członek zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych, modelowania kartograficznego, ekologii i ochrony środowiska. Pasjonuje się teatrem, filatelistyką oraz podróżami bliskimi i dalekimi.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe:

  • rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i historycznie zanieczyszczonych,
  • modelowanie geostatystyczne w ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • wykorzystanie analiz przestrzennych i technologii GIS w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią,
  • analiza wpływu pokrycia zielenią obszaru miasta na komfort życia oraz jej wykorzystania w kontekście skutecznej rewitalizacji i minimalizowania negatywnych skutków zmian klimatu.