Mgr inż. Maciej Delnicki

Asystent w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalista w projektowaniu urbanistycznym w wykorzystaniem technologii GIS i CAD. Akredytowany Egzaminator ECDL EPP GIS (PL-E4931). 

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (kierunek Gospodarka Przestrzenna), gdzie w 2013 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w specjalności urbanistyka w planowaniu przestrzennym. Od 2014 roku asystent w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii.

W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem wpływu struktury przestrzennej gruntów na planowanie przestrzenne, uwarunkowań rozwoju obszarów miejskich i podmiejskich oraz wpływem regulacji zawartych w dokumentach planistycznych na rozwój terenów zurbanizowanych. W swoje pracy badawczej wykorzystuje zaawansowane narzędzia GIS do prowadzenia analiz przestrzennych. W kręgu zainteresowań znajdują się również projektowanie architektoniczne, urbanistyczne i planistyczne z wykorzystaniem narzędzi GIS i CAD. Posiada doświadczenie szkoleniowe z oprogramowania projektowego firm Autodesk oraz ESRI. Jest akredytowanym egzaminatorem EPP GIS (PL-E4931). Należy do Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji.

Autor lub współautor licznych publikacji dot. problematyki planowania przestrzennego oraz rozwoju zabudowy na obszarach podmiejskich.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe:

  • wpływ struktury przestrzennej działek na planowanie przestrzenne,
  • planowanie przestrzenne obszarów miejskich i podmiejskich,
  • polityka przestrzenna gmin,
  • wykorzystanie analiz przestrzennych i technologii GIS w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią,
  • wykorzystanie technologii CAD w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym.