Mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska

Magister inżynier Gospodarki Przestrzennej, specjalność: Urbanistyka w planowaniu-przestrzennym. Doktorantka oraz asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stypendystka programu Erasmus na Oxford Brookes University. Od 2017 asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. W pracy naukowej zajmuje się rewitalizacją i racjonalnym zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych. Interesuje się aspektami środowiskowymi oraz społecznymi w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a także projektowaniem uniwersalnym.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe:

  • rewitalizacja terenów poprzemysłowych,
  • aspekty środowiskowe i społeczne w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
  • analizy środowiskowe obszarów poprzemysłowych (również z wykorzystaniem technologii GIS),
  • projektowanie uniwersalne.