Mgr inż. Paweł Kropielnicki

Magister inżynier Gospodarki Przestrzennej, specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym. Asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stypendysta programu Erasmus+ na Oxford Brookes University. Od 2020 roku pracownik nieetatowy, zaś od 2021 roku asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. W pracy naukowej zajmuje się analizami przestrzennymi  tworzonymi  na potrzeby planowania przestrzennego. Interesuje się aspektami związanymi z planowaniem przestrzennym zwłaszcza projektowaniem uniwersalnym oraz transportem publicznym w ujęciu dostępności komunikacyjnej będącej przedmiotem rozległej pracy dyplomowej magisterskiej.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe:

  • analizy przestrzenne z wykorzystaniem technologii GIS,
  • tematyka dostępności transportowej w kontekście racjonalnego planowania przestrzennego,
  • technologia CAD w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym.