OPEGIEKA

https://opegieka.pl/

Więcej o markach OPEGIEKA:

Marka GEO (pdf, 1,09 MB)
Marka LAB (pdf, 1,49 MB)
Marka SKY (pdf, 1,42 MB)
Marka IT (pdf, 1,16 MB)

Przykładowe produkty OPEGIEKA:

GeoARA (pdf, 1,98 MB)
Geodane Lotnicze (pdf, 5,12 MB)
Mapowanie mobilne (pdf, 2,75 MB)

Studium przypadku:

Elblaska Mapa Drzew (pdf, 1,78 MB)

Pełna oferta stażowa:

Oferta stażowa (pdf, 2,60 MB)