Aktualności

Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych: Projekt MAST - etap 4.

Etap numer 4 w projekcie „MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji” dotyczył budowy Cyfrowego Bliźniaka obiektu telekomunikacyjnego – interaktywnego narzędzia 3D.

Podwójne dyplomowanie z Politechniką Lwowską

W ostatnich dniach udało się dopiąć formalności i podpisano umowę podwójnego dyplomu między Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej a Instytutem Geodezji Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska. Umowa ta daje szansę odbycia jednych studiów uwzględniających mobilność studencką, a otrzymania dwóch dyplomów uczelni dzięki wzajemnego honorowaniu efektów kształcenia i uznania wysokiego poziomu nauczania w obu uczelniach. Kierunki objęte podwójnym dyplomem to: geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej oraz geodezja i gospodarka gruntami na Politechnice Lwowskiej.

Delegaci do komisji FIG na kadencję 2023-2026 z Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Międzynarodowa Federacja Geodetów (Fédération Internationale des Géomètres – FIG) to organizacja zrzeszająca profesjonalistów z dziedziny geodezji z różnych krajów. W ramach FIG funkcjonuje 10 komisji. Pod koniec 2023 roku Zarząd Główny SGP wyznaczył nowych delegatów na kadencję 2023–2026 do poszczególnych z nich. Z Wydziału Geodezji i Kartografii są to: Krzysztof Bakuła (Komisja 5 – Positioning and Measurement), dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska (Komisja 6 – Engineering Surveys), dr hab. inż. Adrianna Czarnecka (Komisja 8 – Spatial Planning and Development).

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geodezji i kartografii, 2022/23

Ogłaszamy, że zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geodezji i kartografii, organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, w kategorii prac inżynierskich, został absolwent kierunku geoinformatyka na naszym Wydziale, inż. Jakub Modrzewski, za pracę pt. „Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta”, pod opieką Pani dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek. III miejsce w kategorii prac magisterskich zdobył mgr inż. Adrian Macek, za pracę pt „Opracowanie fotomapy wybranego obszaru powierzchni Księżyca z wykorzystaniem analitycznych metod fotogrametrycznych”, zrealizowaną pod opieką prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Serdecznie gratulujemy obu naszym absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium naukowo-techniczne 13 marca 2024 r.

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych zaprasza na seminarium naukowo-techniczne: Znaczenie monitoringu przemieszczeń i deformacji dla bezpieczeństwa inwestycji budowlanych.
Miejsce: Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Gmach Główny sala 315
Data: 13 marca 2024 r. godzina rozpoczęcia 9.00

Więcej informacji: LINK

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, rejestracja do 08.03.2024
Strona rejestracji https://forms.office.com/e/DPshKpZknc

Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji

W ciągu ostatniego roku zespół badawczy z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej prowadził prace badawczo-rozwojowe w projekcie MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji. Projekt był realizowany we współpracy z pracownikami Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz w konsorcjum z firmą SkySnap.

Algorytm automatyzujący koncepcyjne prace urbanistyczne

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na naszym Wydziale, mgr inż. Łukasz Kochański, wraz z dr. inż. Andrzejem Borkowskim, opublikowali wysokopunktowany artykuł na łamach Journal of Engineering Design, traktujący o automatyzacji procesów urbanistycznych.

Otwarcie Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji

W dniu 20 grudnia 2023 r. zostało otwarte Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji. Pracownia mieści się w Sali 32a Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej i powstała z inicjatywy Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych Wydziału Geodezji i Kartografii przy wsparciu Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Nasz wkład w rozwój oprogramowania LiMON UAV

W ciągu ostatniego roku zespół badawczy z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej prowadził rozbudowane prace badawczo-rozwojowe na zlecenie firmy DEPHOS Group sp. z o.o. Zlecenie to obejmowało kompleksowy rozwój nowoczesnych algorytmów, mających na celu ulepszenie flagowego produktu spółki, jakim jest oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów LiMON UAV.

Dzień Teledetekcji 2023 odbędzie się już 15 grudnia! Serdecznie zapraszamy!

Tegoroczna konferencja z okazji Dnia Teledetekcji odbędzie się w piątek, 15 grudnia 2023 roku, o godz. 10:00, w budynku Rektorska 4 (Gmach CZIiTT), w auli 1.01. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będą kosmiczne zagadnienia związane z Rokiem kopernikańskim - "Od Kopernika do Łazika".

W imieniu organizatorów wydarzenia: Stowarzyszenia Studentów WGiK PW "Geoida" oraz Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji WGiK PW serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Absolwenci, czapki w górę!

Po udanej uroczystości wręczania dyplomów studiów inżynierskich kilka miesięcy temu, zdecydowano się na podobnej rangi uroczystość dla absolwentów studiów magisterskich. Absolwentom WGIK, serdecznie gratulujemy!

Mekong pod presją - Ludzkość vs. zmiany klimatyczne i duże inwestycje

Mgr inż. Anna Podkowa, naukowiec z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej oraz członek dwóch zespołów badawczych NASA, została zaproszona na konferencję w Fulbright University Vietnam, poświęconą badaniom dorzecza Mekongu. Na konferencji wspólnie z doktorem Son’em V. Nghiem z NASA Jet Propulsion Laboratory, zaprezentowali metodologię monitorowania stanu i przepływu rzeki przy użyciu satelitarnych, pasywnych danych mikrofalowych pochodzących z sensora SMAP.

Udział mgr inż. Aleksandry Radeckiej w spotkaniach dotyczących branży lotniczo-kosmicznej

Mgr inż. Aleksandra Radecka wzięła udział w dwóch wydarzeniach dotyczących branży lotniczo-kosmicznej i zobrazowań satelitarnych: w debacie PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) pt. "W świecie systemów bezzałogowych i napędu wodorowego – jakich kompetencji poszukuje sektor lotniczo-kosmiczny?" oraz w podcaście o uczeniu maszynowym "Podcast Nieliniowy - AI i obserwacja ziemi z kosmosu".

Stoisko WGIK CENAGIS PW na Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 14-15 listopada w Warszawie odbywa się 13. edycja Forum Rozwoju Mazowsza. Wśród partnerów znalazła się Politechnika Warszawska - Centrum Innowacji PW oraz nasze Wydziałowe CENAGIS stworzone dzięki dużemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego (Fundusze Europejskie). Na stoisku CENAGIS goście mogli odbyć wirtualną wycieczkę do laboratoriów w Józefosławiu oraz zapoznać się z Platformą IT CENAGIS.

Konkurs 4Science edycja 2023 rozwiązany!

W konkursie na Politechnice Warszawskiej w zakresie Geonauk i teledetekcji, najlepszą pracą okazała się praca: "Prototyp mobilnej aplikacji wspomagającej orientację przestrzenną wewnątrz budynków ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych" napisana przez inż. Huberta Świecha pod opieką dr hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. uczelni.

I miejsce dla PW w Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych

W piątek, 20 października 2023 r. w gmachu WGSR UW odbył się finał 14-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji organizowany przez Oddział Kartograficzny PTG i WGSR UW. I miejsce zdobył mgr Bartosz Wiktorzak (Politechnika Warszawska), autor pracy „Opracowanie koncepcji i prototypu rozwiązania wspomagającego poruszanie się osób z niepełnosprawnościami w metrze” (opiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni)

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe, edycja 2022/2023

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju ogłaszają kolejną edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Nowe spojrzenie na rozwój i definicje BIM opublikowane w publikacji naukowca WGIK

Na łamach prestiżowego Journal of Information Technology in Construction (Citescore 2023=6.3, IF 2022=3.5, II decyl wg bazy SCOPUS) opublikowano samodzielny artykuł dra inż. Andrzeja Szymona Borkowskiego dotyczący autorskiej oceny rozwoju modelowania informacji o budynku (BIM). Czasopismo to jest uznawanym periodykiem w świecie BIM. Pan Doktor jest trzecim Polakiem w historii, któremu udało się opublikować pracę na łamach ITcon.

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 oraz Listy Gratulacyjne

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbyła się 2 października 2023 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii za pracę dyplomową magisterską dla naszej Dyplomantki

Miło jest nam poinformować, że praca naszej Dyplomatki Pani mgr inż. Barbary Samorek została nagrodzona w Konkursie Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

27. Festiwal Nauki na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

W dniach 15-29 września 2023 r. odbywa się 27. edycja Festiwalu Nauki. Współorganizatorem wydarzeń w ramach Festiwalu jest Wydział Geodezji i Kartografii. Patronem tegorocznej edycji jest Paweł Edmund Strzelecki, polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca. Głównym hasłem i myślą przewodnią tegorocznej edycji jest natomiast „Nauka to podróż w przyszłość”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tegoroczną ofertą.

CENAGIS otrzymał status Centrum Testowego DIANA/NATO

Miło nam poinformować, że Politechnika Warszawska podpisała umowę z Akceleratorem Innowacji Obronnych NATO (The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - DIANA), w ramach której Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS), działające na naszym Wydziale, stało się formalnie jednym z kilkudziesięciu centrów testowych DIANA na świecie.

Wyniki IV konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Miło jest nam poinformować, że praca magisterska, obroniona przez Pana Przemysława Załęskiego zdobyła III nagrodę w IV Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

Wydziały GiK, IBHiIŚ oraz Architektury rozpoczynają współpracę badawczą

W dniu 7 lipca 2023 r. Dziekani trzech Wydziałów – dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni z Wydziału Geodezji i Kartografii, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski z Wydziału Architektury – podpisali porozumienie dot. utworzenia wspólnej komórki lokalnego wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych pn. LOP SYNERGIA.

Reports on Geodesy and Geoinformatics z indeksem Impact Factor

Czasopismo naukowe,  Reports on Geodesy and Geoinformatics, prowadzone przez Wydział Geodezji i Kartografii i publikowane przez De Gruyter Sciendo zostało ujęte w Journal Citation Reports 2023 i otrzymało pierwszy wskaźnik wpływu Impact Factor.