Aktualności

Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

W dniu 17 listopada 2022, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbył się Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. Jury wyłoniło następujących Laureatów:

Dr inż. Andrzej Borkowski nominowany do nagrody "Nauczyciel Roku"

Konkurs "Nauczyciel Roku" organizowany jest przez "Polska Times", i.pl oraz Nasze Miasto. Serdecznie gratulujemy nominacji oraz zachęcamy do oddawania głosów poprzez stronę internetową konkursu.

Konkurs na prace dyplomowe z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. Konkurs jest organizowany przez Oddział Kartograficzny PTG oraz Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej. Finał konkursu odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Pracownicy naszego Wydziału autorami Internetowej Mapy Roku 2021/2022

Konkurs "Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego" to coroczny konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, obejmujący oryginalne opracowania kartograficzne na polskich stronach internetowych. W tegorocznej, siódmej edycji, zgłoszonych zostało 16 opracowań, a rywalizacja odbywała się w 3 kategoriach: BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych), OSM (Open Street Map) oraz inne.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 oraz Listy Gratulacyjne

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbyła się 3 października 2022 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii

Dziekan i Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na Wydziałową Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w dniu 3 października 2022 roku, o godzinie 10:00, w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 15 września, poprzez zapisy pod linkiem: https://forms.office.com/r/e5H3n86Yf

26. Festiwal Nauki na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

W dniach 16-30 września 2022 r. odbywa się 26. edycja Festiwalu Nauki. Współorganizatorem wydarzeń w ramach Festiwalu jest Wydział Geodezji i Kartografii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tegoroczną ofertą.

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Politechnika Warszawska, w okresie 01.05.2021 r. - 20.10.2021 r., realizowała projekt pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, tj. Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koordynatorkami projektu były pracowniczki Wydziału Geodezji i Kartografii – dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni i dr inż. Wioleta Krupowicz.

Nagroda za najlepszy poster podczas konferencji DeLTA 2022 w Lizbonie

Podczas międzynarodowej konferencji DeLTA (3rd International Conference on Deep Learning Theory and Applications) w Lizbonie prezentacja międzyuczelnianego zespołu naukowego Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego "Analysis of ensemble of neural networks and fuzzy logic classification in process of semantic segmentation of Martian Geomorphological Settings" otrzymała nagrodę na najlepszy poster.

Mobilna platforma mapowania wyposażona w LIDAR i georadar

Budowa mobilnej platformy mapowania stanowi element projektu realizowanego we wsparciu funduszy IDUB. Celem projektu jest synergia i analiza wieloźródłowych danych w inwentaryzacji dróg w zakresie nawierzchni oraz kartowanie ich otoczenia.

Dzień Geoinformatyki PW 2022

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Politechnice Warszawskiej po raz kolejny zorganizowany został "Dzień Geoinformatyki PW". Wydarzenie to było okazją do spotkania się studentów, interesujących się geoinformatyką, z pracodawcami.

Międzynarodowa Letnia Szkoła Geomatyki na naszym Wydziale

W dniach 20 czerwca - 1 lipca nasz Wydział był gospodarzem Międzynarodowej Letniej Szkoły Geomatyki.

PW Partnerem w projekcie "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Warszawska została Partnerem w ramach projektu "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W projekcie uczestniczą pracownicy Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Koordynatorem projektu z ramienia Uczelni jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.   

Wyniki Rankingu Perspektyw 2022 – GiK PW górą!

Już trzeci rok z rzędu – kierunek geodezja i kartografia Politechniki Warszawskiej zdobywa laur zwycięzcy w Rankingu Perspektyw! Kierunek gospodarka przestrzenna w tej edycji Rankingu uplasował się na szóstym miejscu. Dziękujemy za wyróżnienie, gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz oczywiście zapraszamy do studiowania na Wydziale Geodezji i Kartografii!

Badania odporności pozycjonowania GNSS na zakłócenia sygnału

Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS są powszechnie stosowanymi narzędziami lokalizacyjnymi, wykorzystywanymi do monitorowania i nawigowania obiektu w przestrzeni. Dynamiczny rozwój technologii geoinformacyjnych, w których istotnym elementem jest komponent lokalizacji obiektu, wymusza również ciągły rozwój oraz udoskonalanie algorytmów i metod pozycjonowania GNSS. W ramach tego rozwoju jednym z najistotniejszych elementów jest szeroko pojęte bezpieczeństwo wykorzystania technologii pozycjonowania, a w szczególności ochrony użytkowników systemów przed błędnym działaniem systemu GNSS spowodowanym intencjonalnymi (jamming, spoofing) oraz przypadkowymi (np. interferencje, błędy danych nawigacyjnych) zakłóceniami sygnałów pomiarowych.  

Tutoring akademicki na Wydz. GiK PW w ramach programu Mistrzowie dydaktyki

Projektem Mistrzowie Dydaktyki o charakterze wdrożeniowym (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na Wydz. GiK PW zostało objętych opieką dr inż. arch. Ewy Jareckiej - Bidzińskiej 7 studentów na Kierunku GP. Studenci aktualnie kształcą się na 6 sem. studiów I st., a ramach tutoringu poszerzają swoje kompetencje przez 3 kolejne semestry (5,6,7) w ramach prestiżowych konferencji, badań terenowych, wspólnych publikacji naukowych czy międzynarodowych konkursów projektowych.

Trwają badania w Nea Paphos

Interdyscypilnarne badania w Nea Paphos na Cyprze trwają drugi rok, a w dalszym ciągu naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego odkrywają nowe ślady antycznych pozostałości miasta i pierwotnego układu siatki ulic w stolicy hellenistyczno-rzymskiego miasta. 

Zapraszamy na XXV Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2022 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Urbanistyka Zrównoważona - Wystawa Studenckich Projektów 6 sem. GP

Wystawa prezentuje projekty urbanistyczne dot. przekształceń głównych przestrzeni publicznych miast: Karczewa, Łowicza, Mszczonowa i Radzymina. Powstała z potrzeby zwieńczenia semestralnego wysiłku Studentów 6 sem. Gospodarki Przestrzennej. Koordynatorem przedmiotu jest dr hab. inż. arch. Anna Majewska, a zespół prowadzących tworzą: dr inż. arch. Małgorzata Havel, dr inż. arch. Ewa Jarecka - Bidzińska oraz mgr inż. M. Delnicki.

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

Rozstrzygnięto Konkurs Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska z zakresu geonauk i teledetekcji na Politechnice Warszawskiej. Zwycięską pracą okazała się praca inż. Barbara Stolarczyk napisana pod kierunkiem dr inż. Anny Fijałkowskiej. Gratulujemy.

Wyjazd studentów Wydziału do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

W dniach 25-27 maja 2022 czworo studentów specjalności Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej oraz jeden student specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu hydrograficznym w Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni.

AGLand

Opracowanie automatycznych metod globalnej klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu dla wybranych klas tematycznych.

KNGP PW zmienia przestrzeń Alei Wawelskiej UJ

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej bierze udział w projekcie przekształcenia Alei Wawelskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie odwiedzili Kraków i udali się na wizję terenową, a następnie przedstawili swoje koncepcje.

Noc Muzeów 2022

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów dnia 14 maja w Auli Głównej PW można było zwiedzać wystawę pt. „Mapa – wczoraj, dziś i jutro", przygotowaną przez członków Komisji Historii i Tradycji WGiK, pod kierownictwem prof. Andrzeja Pachuty i dr. inż. Tomasza Olszaka.

Drzwi otwarte Politechniki Warszawskiej na naszym Wydziale!

Już w najbliższą sobotę Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej - oczywiście nie zabraknie przedstawicieli naszego Wydziału! #zawszeciekawi

W trakcie wydarzenia wszyscy zainteresowani będą mogli:
- porozmawiać z pracownikami WGiK o zasadach rekrutacji i programie studiów na poszczególnych kierunkach,
- zapytać studentów, jak im się studiuje,
- spróbować swoich sił w pomiarze geodezyjnym,
- zapoznać się z najnowszymi projektami i osiągnięciami Stowarzyszenia Studentów WGiK „Geoida” oraz wydziałowych kół naukowych – KN Geodezji i Kartografii oraz KN Gospodarki Przestrzennej.