Aktualności

Katalog Zespołów Badawczych Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Wydział Geodezji i Kartografii to jednostka badawczo-dydaktyczna o 100-letniej historii, dysponująca unikatową aparaturą naukową oraz szeroką interdyscyplinarną kadrą pracowników składającą się z naukowców o wieloletnim doświadczeniu oraz
z młodych badaczy otwartych na nowe technologie i innowacje
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Katalogu Zespołów Badawczych Wydziału Geodezji i Kartografii.

https://www.gik.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Zespoly-badawcze-Wydzialu-GiK

Kierunki Wydział GiK PW - jednymi z najlepszych !!!

Ponownie kierunki GiK-u PW zostały bardzo wysoko ocenione w Rankingu PERSPEKTYW.

1  miejsce - Kierunek geodezja i kartografia Politechniki Warszawskiej

3  miejsce - Kierunek gospodarka przestrzenna Politechniki Warszawskiej

Dziękując za wyróżnienie zapraszamy do studiowania na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Sesja naukowo-techniczna 100-lecia Wydziału

Szanowi Państwo, zapraszamy na drugą sesję naukowo-techniczną w dniu 23 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00 - 14:00.

Podczas sesji przedstawione zostaną dokonania naukowe, badawcze i eksperckie pracowników Zakładów.

Serdecznie zapraszamy absolwentów i sympatyków Wydziału do udziału w sesji.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gik.pw.edu.pl/100lecie/Dzis/Sesja-naukowo-techniczna

REKRUTACJA - Studia podyplomowe Systemy Informacji Przestrzennej

Zapraszamy na studia podyplomowe Systemy Informacji Przestrzennej
Celem studiów jest poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP.

Rekrutacja startuje 15 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.sp.gik.pw.edu.pl/SIP/Rekrutacja-i-oplaty

REKRUTACJA na Studia podyplomowe - Zarządzanie nieruchomościami

Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Zawód ten jest coraz bardziej popularny wobec zwiększających się zasobów nieruchomości, wymagających fachowej wiedzy w procesie zarządzania nimi.

Uczestnicy studiów podyplomowych poznają w ich trakcie zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej.

Więcej informacji na stronie: https://www.sp.gik.pw.edu.pl/ZN/Rekrutacja-ZN

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w ramach II tury rekrutacji  na studia stacjonarne I stopnia kierunki Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz Geoinformatyka, którzy nie złożyli dokumentów  na inne kierunki w ramach tury I, składają dokumenty w dniach  21-23 lipca br. w g. 9-15 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskie pl. Politechniki 1 w Dużej Auli przy s. 41.

Szczegóły dotyczące składania dokumentów są zawarte na stronie internetowej https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Skladanie-dokumentow.