ERASMUS+

O programie ERASMUS+

--------------

Studenci kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna mają możliwość studiowania poza granicami kraju za pośrednictwem programu stypendialnego Unii Europejskiej - ERASMUS. ERASMUS (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students) w latach 1995-2006 wchodził w skład wspólnotowego programu Sokrates, a następnie w latach 2006-2014 LLP - Lifielong Learning Programme.

Od roku 2014 jest częścią programu Erasmus+, którego celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwienie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Polska uczestniczy w programie ERASMUS od roku 1998 roku. Obszerne informacje na temat programu ERASMUS dostępne są na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Erasmus Student Network.

Program ERASMUS obejmuje szereg działań, począwszy od organizowania wyjazdów studentów do zagranicznych uczelni, poprzez wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć uniwersyteckich, aż po tworzenie tak zwanych sieci tematycznych. Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w programie ERASMUS od początku jego istnienia. Informacje na temat udziału naszej uczelni w tym programie znajdują się na stronie internetowej Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

W programie Erasmus mogą wziąć udział wszyscy studenci, z wyjątkiem 1 roku I stopnia, kierunku GiK i GP studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Rekrutacja na kolejny rok akademicki (niezależnie od semestru) odbywa się raz w roku na początku semestru letniego (w marcu). Stosowne ogłoszenia są publikowane na stronie internetowej w zakładce Erasmus oraz przed Dziekanatem.

Nabór do programu ERASMUS+ na rok akademicki 2021/2022

Dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus na wolne miejsca w dniach od 6 do 12.04.2021 roku do godz. 23.00

Wnioski proszę składać przez USOS.

Kontakt do Koordynatora: joanna.kossakowska@pw.edu.pl

-----------------

Od 1 do 31 marca 2021 trwa rekrutacja na stypendia wyjazdowe na studia i na praktyki w programie Erasmus+

Więcej szczegółów o samej procedurze wyjazdu i niezbędne dokumenty na stronie https://erasmus.pw.edu.pl/ oraz https://www.gik.pw.edu.pl/Studenci/ERASMUS

Ogólne zasady wyjazdów Erasmus+ 

Dokumenty

Dokument o uznaniu okresu studiów za granicą w ramach programu LLP-ERASMUS

Dokument o uznaniu okresu studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+

Formularz transferu przedmiotów realizowanych w ramach programu ERASMUS+

Informacji na temat możliwości wyjazdu na stypendium oraz zakresu poszczególnych porozumień udziela:

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych - Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS

dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 428
00-661 Warszawa
e-mail: joanna.kossakowska@pw.edu.pl