ERASMUS+

O programie ERASMUS+

--------------

Studenci kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna mają możliwość studiowania poza granicami kraju za pośrednictwem programu stypendialnego Unii Europejskiej - ERASMUS. ERASMUS (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students) w latach 1995-2006 wchodził w skład wspólnotowego programu Sokrates, a następnie w latach 2006-2014 LLP - Lifielong Learning Programme.

Od roku 2014 jest częścią programu Erasmus+, którego celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwienie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Polska uczestniczy w programie ERASMUS od roku 1998 roku. Obszerne informacje na temat programu ERASMUS dostępne są na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Erasmus Student Network.

Program ERASMUS obejmuje szereg działań, począwszy od organizowania wyjazdów studentów do zagranicznych uczelni, poprzez wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć uniwersyteckich, aż po tworzenie tak zwanych sieci tematycznych. Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w programie ERASMUS od początku jego istnienia. Informacje na temat udziału naszej uczelni w tym programie znajdują się na stronie internetowej Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

W programie Erasmus mogą wziąć udział wszyscy studenci, z wyjątkiem 1 roku I stopnia, kierunku GiK i GP studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Rekrutacja na kolejny rok akademicki (niezależnie od semestru) odbywa się raz w roku na początku semestru letniego (w marcu). Stosowne ogłoszenia są publikowane na stronie internetowej w zakładce Erasmus oraz przed Dziekanatem.

Mobilność w ramach programu Erasmusa obejmuje także Podwójne dyplomowanie w wybranych partnerskich uczelniach. Więcej informacji znajduje się tutaj

Nabór do programu ERASMUS+ na rok akademicki 2023/2024

Wnioski proszę składać przez USOS.

Kontakt do Koordynatora: joanna.kossakowska@pw.edu.pl

-----------------

Od 3 do 26 marca 2023 trwa rekrutacja na stypendia wyjazdowe na studia i na praktyki w programie Erasmus+

Więcej szczegółów o samej procedurze wyjazdu i niezbędne dokumenty na stronie https://erasmus.pw.edu.pl/

Ogólne zasady wyjazdów Erasmus+ 

Dokumenty

Przed wyjazdem:

Learning Agreement (msword, 180,50 kB)
Karta Zaliczeń (msword, 28,10 kB)
Wniosek wyjazdowy (msword, 85,00 kB)

Po powrocie:

Informacji na temat możliwości wyjazdu na stypendium oraz zakresu poszczególnych porozumień udziela:

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych - Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS

dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 428
00-661 Warszawa
e-mail: joanna.kossakowska@pw.edu.pl